ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕЛІТИ: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Анна Радченко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Тахір Амірасланов Національна Кулінарія Азербайджану
  • Галина Дюкарева Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Аннотация

Останніми роками готельно-ресторанний бізнес розвивався досить динамічно, але поширення загрози COVID‑19 у всьому світі змінило діяльність усіх суб’єктів господарювання. В зв’язку з пандемією коронавірусу закрилася більшість підприємств готельно-ресторанної індустрії. Але після завершення карантину сфера гостинності потребуватиме відновлення, що неможливо без вирішення проблеми її кадрового забезпечення. Тому подолання проблем в розвитку готельно-ресторанної сфери, в період карантинних заходів та в після карантинний період, є актуальною і своєчасно задачею.

Биографии авторов

Анна Радченко, Харківський державний університет харчування та торгівлі

канд. техн. наук, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Тахір Амірасланов, Національна Кулінарія Азербайджану

д-р філософії, професор,

Заслужений працівник культури Азербайджану, Голова Асоціації Кулінарів Азербайджану, генеральний директор Центру

Національної Кулінарії Азербайджану

Баку, Республіка Азербайджан

Галина Дюкарева, Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

канд. техн. наук, доцент, спец. вищ. катег.

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Литература

1. Карманенко В.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей студентів економічних університетів: дис…канд. пед. наук: 13.00.07. Полтава - Умань, 2019. 273с.
2. Бурак В.Г. Досвід професійної підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2020, Т.1, №29. С. 88-92
3. Чуєва І.О., Криволапов Е.А. Шляхи підвищення конкурентоспрможності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи методами перехресного навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах. 2019, т. 2, № 63. С. 206-210
4. Дутка Г.Я. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018, т. 28, № 4. С. 56-62
5. Казібекова В.Ф. Психологічні ресурси особистості в кризових ситуаціях: матеріали ІV міжнар.наук.-практ. конф. м. Суми, 22-23 лютого 2018р. Суми. 2018. С. 48-50

Переглядів: 85
Завантажень: 44
Опублікован
2021-06-12
Как цитировать
ttps://revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br/slot-deposit-pulsa/