ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕЛІТИ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

  • Людмила Радченко Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
  • Олександр Черевко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Ганна Гузенко Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Аннотация

Сучасні глобальні та локальні трансформації, притаманні суспільному розвитку в умовах цифровізації економіки, інтенсифікації глокалізаційних процесів та радикальних змін технологій на основі інновацій Індустрії 4.0, формують нові вимоги до професійної еліти та якості системи її підготовки, яка повинна бути багатовекторною, інтегрувати різні підходи, напрями, форми та види освітньої діяльності за метою досягнення позитивного синергетичного ефекту.

Биографии авторов

Людмила Радченко, Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

канд. іст. наук, професор, Відмінник народної освіти України, директор

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Олександр Черевко, Харківський державний університет харчування та торгівлі

д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч

науки і техніки України, ректор

Ганна Гузенко, Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

канд. екон. наук, доцент, Відмінник народної освіти України, спец. вищ. катег., викл.-метод.

Литература

1. Балашова С., Головко Н. Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців в закладах вищої освіти: зарубіжний досвід. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2019_2_5.
2. Сайт Westfälische Wilhelms-Universität. URL: https://www.uni-muenster.de/de/.
3. Сайт EduSteps. URL: https://edusteps.com.ua/obuchenie/programmy /820-severoamerikanskiy-prikladnoy-biznes-menedzhment.html.
4. Сайт Bachelorsportal. URL: https://www.bachelorsportal.com/studies /228106/applied-business.html.
5. Прикладной бизнес. URL: https://www.academiccourses.ru /Прикладной-бизнес/USA/Kansas-State-University-Polytechnic-Campus/%20П/.
6. Сайт Monterrey Institute of Technology and Higher Education. URL: https://www.google.com/search?q=Tec+de+Monterrey&oq=Tec+de+Monterrey&aqs=chrome..69i57j69i59.1296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Переглядів: 54
Завантажень: 28
Опублікован
2021-06-12
Как цитировать
ttps://revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br/slot-deposit-pulsa/