У збірнику тез доповідей учасників Міжнародної нау-ково-практичної конференції її авторами висвітлено актуа-льні напрями розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої освіти зокрема,широкого впровадженняінноваційних під-ходів, сучасних технологій і методів навчання, методики викладання навчальних дисциплін. 

Статті проіндексовано в Google Scholar (до 27.04.2020);

Опублікован: 2019-05-30

Весь випуск

ФІЛОСОФІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГОСТИННОСТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТІВІНФ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇВИЩОЇ ОСВІТИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИКО

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖ