ПРОФЕСІЙНА ЕЛІТА ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОДУКТУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Олена Жегус Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Оксана Афанасьєва Харківський державний університет харчування та торгівлі

Аннотация

У прийнятому Верховною Радою України Законі «Про освіту» наголошується: «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави» [1]. Отже, об’єктивно посилюється роль формування професійної еліти вищої освіти, оскільки саме від неї визначальною мірою залежить процес динамічних змін і потреб модернізації сучасного українського суспільства, отже, й особистісного розвитку людини, зокрема її духовно-моральних якостей.

Биографии авторов

Олена Жегус, Харківський державний університет харчування та торгівлі

доктор екон. наук, професор

Оксана Афанасьєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі

канд. екон. наук, доцент

Литература

1. Закон України «Про освіту», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.

Переглядів: 70
Завантажень: 26
Опублікован
2021-06-12
Как цитировать
ttps://revistacientifica.hospitalsantaizabel.org.br/slot-deposit-pulsa/