Текущий выпуск

2020: ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

У збірнику тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції її авторами розглянуто актуальні питання, ідеї, підходи, методи навчання, методики викладання, досвід і практичні досягнення щодо застосування інноваційних перетворень в освіті. Обговорено та визначено шляхи і перспективні напрями щодо підвищення якості навчання, діджиталізації й модернізації вищої освіти, розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва для підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей економіки, управління та адміністрування в контексті суспільних трансформацій. Інтернет видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, фахівців-практиків

 27 – 29 травня 2020 року

Проіндексовано в Гугл Академії до 14 червня 2020 року

Секція 1. Провідні тенденції модернізації та діджиталізації сучасної освіти

Секція 2. Інноваційний підхід як гарант підвищення якості вищої освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір

Секція 3. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку комунікативних здібностей здобувачів вищої освіти та забезпечення їх академічної мобільності

Секція 4. Сучасні освітянські технології мовного, філософського, психологічного розвитку особистості – запорука її високої культури і здоров’я

Секція 5. Цифрова економіка і педагогіка як інновації XXI сторіччя: виклики, можливості і перспективи

Секція 6. Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як основа успішного розвитку особистості

Секція 7. Кластерний підхід в освіті як організаційна форма об’єднання зусиль викладачів і студентів

Секція 8. Педагогічна майстерність викладача-технолога у підготовці студентів на міжнародні конкурси і фестивалі, психологія гостинності

Секція 9. Маркетинг і менеджмент – сучасні тренди в інноваційному освітньому просторі

Опубликован: 2020-05-28

Весь выпуск

Секція 6

Секція 9

Показать все выпуски