27 – 29 травня 2020 року

Секція 1. Провідні тенденції модернізації та діджиталізації сучасної освіти

Секція 2. Інноваційний підхід як гарант підвищення якості вищої освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір

Секція 3. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку комунікативних здібностей здобувачів вищої освіти та забезпечення їх академічної мобільності

Секція 4. Сучасні освітянські технології мовного, філософського, психологічного розвитку особистості – запорука її високої культури і здоров’я

Секція 5. Цифрова економіка і педагогіка як інновації XXI сторіччя: виклики, можливості і перспективи

Секція 6. Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як основа успішного розвитку особистості

Секція 7. Кластерний підхід в освіті як організаційна форма об’єднання зусиль викладачів і студентів

Секція 8. Педагогічна майстерність викладача-технолога у підготовці студентів на міжнародні конкурси і фестивалі, психологія гостинності

Секція 9. Маркетинг і менеджмент – сучасні тренди в інноваційному освітньому просторі

Опублікован: 2020-05-28

Весь випуск

Секція 1

Секція 2

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 9